LOVPLIGTE

EFTERSYN

Har du styr på datoerne?

Eftersyn

For at efterprøve om elinstallationer er sikre i deres udførelse, funktionsduelige, tidssvarede og ikke mindst lovlige, er der fire forskellige eftersynsordninger.

Eftersynsordningerne er opdelt i Eleftersynsordningen, Elsyn, Installationseftersyn Landbrug og Forsamlingslokaleordningen, som er en kontrol af forsamlingslokaler.

Eleftersyn
Eleftersyn er en del af huseftersynsordningen. Hovedformål er at beskytte køber og sælger mod problemer med fysiske mangler ved fast ejendom i forbindelse med køb og salg.

Ved gennemgangen af bygningens elinstallationer skal vurderingen af elinstallationernes funktionsdygtighed og lovlighed tage udgangspunkt i, om de kan opfylde de krav, som var gældende, da de blev udført eller ændret.

Eleftersynet omfatter de væsentligste krav, som har en sikkerhedsmæssig betydning i forbindelse med beskyttelse mod elektrisk stød og brand.

Eleftersynet dokumenteres i en elinstallationsrapport. Rapporten oplyser, i hvilket omfang bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige.

Elsyn
Elsyn er et frivilligt eftersyn, som anvendes i forbindelse med handel med fx andelslejligheder eller erhvervsejendomme.

Elsyn er væsentligt mere detaljerede end et eleftersyn og vurderer fx, om installationen er tidssvarende i dag.

Elsyn er forgængeren til et Eleftersyn og blev tidligere benyttet af boligejere til at fastlægge en eksisterende installations tilstand – typisk i forbindelse med ejendomshandel og boligskifte.

Eleftersyn Landbrugsbedrifter
Eleftersyn Landbrug er et installationseftersyn der gennemføres på landbrugsejendomme, inklusive beboelse.

For landbrugsbedrifter er det en fordel at få udført et landbrugseftersyn, som oftest giver forsikringsmæssige fordele for ejeren. Derudover kan eftersynet mindske risikoen for fejl på de elektriske installationer, der kan resultere i økonomiske tab.

Eleftersynet udføres i henhold til Forsikring & Pensions tjekskema for udførelse el-eftersyn i landbrugsbedrifter samt en tilhørende vejledning. Tjekskemaet gennemgår de oftest forekommende fejlkilder til driftsstop og brand i landbrugsbedrifter.

Kontrol af elinstallationer i forsamlingslokaler
Alle forsamlingslokaler og forsamlingsafsnit til over 150 personer skal af en autoriseret elinstallatørvirksomhed have udført en kontrol af de elektriske installationer hvert andet år. Forsamlingslokaler omfatter følgende: Teatre, biografer, restaurationer, cafeer, diskoteker, selskabslokaler, mødelokaler, koncertsale, udstillingslokaler, idrætshaller og andre bygninger og lokaler, der anvendes til lignende formål.

Kontrollen omfatter elektriske installationer, brugsgenstande og apparater m.v. samt funktionsafprøvning og kontrol af flugtvejs- og panikbelysning, varslingsanlæg samt ABDL-anlæg, der hører til forsamlingslokalet med tilhørende gange og flugtveje, vestibule, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til det pågældende forsamlingslokale og -afsnit.

Efter kontrollen udsteder vi som installationsvirksomheden en elsikkerhedsattest, og der er fra 1. januar 2020 ikke længere krav om, at elsikkerhedsattesten skal indberettes til Sikkerhedsstyrelsen, men der skal fortsat være opsat en attest i forsamlingslokalet på et for publikum synligt sted.

Kontrollen udføres efter Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer.

Har du brug for hjælp?

Udfyld nedenstående felter og vi kontakter dig hurtigst muligt