AKKREDITERET

ABV Installatør

Brandteknik

Automatisk Brandventilation

Et ABV anlæg er opbygget af et centraludstyr og detektorer opsat rundt i bygningen. Valg af detektorer sker ud fra anvendelsen af bygningen. Mest udbredte er røgdetektorer, men man kan også have varme detektorer og flamme detektorer m.fl.. Detektorerne er forbundet til centralen, der vil kunne have et antal funktioner, heriblandt:

  • Alarmering af brandvæsen
  • Aktivering af akustiske og/eller optiske alarmgivere i bygningen
  • Aktivering af varslingsanlæg
  • Aktivering af ABDL – lukning af branddøre
  • Aktivering af røg/brandventilationsanlæg
  • Stop for ventilationsanlæg
  • Aktivering af hovedafbryder for elektricit

Brandsikring med automatisk brandalarmering (ABV) anvendes både til at øge sikkerheden for brugerne af en bygning, til beskyttelse mod storbrande samt sikring af værdier.

Har du spørgsmål til ABV-anlæg, kan du kontakte projektleder og ABV ansvarlig, Frederik Riisgaard