Sikring

Automatiserede brandalarmering

Et automatiseret brandmeldeanlæg kan være forskellen på liv og død. Derfor har mange offentlige bygninger i almindelighed og virksomheder i særdeleshed stor fokus på sikkerhed. Teknik & El har både erfaringen og kompetencerne inden for automatiserede brandmeldeanlæg – også kaldet ABA. 

I forbindelse med nybyggerier og tilbygninger installeres der ofte brandmeldeanlæg. På mange nye skoler og andre offentlige institutioner er det et krav, at der etableres røgdetektorer, som er bundet sammen i et centralt brandmeldeanlæg. Men et hvert privat hjem bør ligeledes have et brandmeldeanlæg, således at branden kan opdages hurtig og større skader på inventar og bygning kan undgås.

Talevarslingsanlæg

Ved almindelig brandalarmering høres en varslingslyd, en sirene. Teknik & El tilbyder udover denne almindelige advarsel et talevarslingsanlæg. I stedet for en lyd eller sirene vil det være en person, der rettidig guider folk ud af bygningen og oplyser, hvilken vej de skal gå, og at de skal forholde sig i ro imens.

Sikkerhedsbelysning

Når der opstår brand i en bygning, afbrydes installationerne som oftest også, hvilket betyder, at medarbejder skal forlade bygningen i mørke. Med Teknik & El’s sikkerhedsbelysning kan du sikre, at lyset forbliver tændt en time efter brandens udbrud.

Adgangskontrolanlæg

Et adgangskontrolanlæg øger trygheden blandt dine medarbejdere, da det sikrer, at virksomheden har fuld kontrol med, hvem der kommer og går. Med en individuel nøglebrik kan du styre, hvem der har adgang til din virksomhed og skulle en medarbejder miste sin nøglebrik, skal du blot skifte koden. Du undgår store udgifter til udskiftning af adskillige låse.

Teknik & El er godkendt til at montere og servicere adgangskontrolanlæg fra SALTO. Vi montere på enkelte døre såvel som på alle dørene i større kontorbygninger.

Kontakt os

Vi er klar til at kaste vor ekspertise ind i enhver opgave – så kontakt os på telefon 7674 4015 eller send en mail til info(at)te-el.dk